Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Samantalang sa mga aklat ng mga Amerikano, makikita nila na wala naming dokumentasyon na nagpapatunay ng mga sinabi ni Pratt.Kumbaga, para sa kanila dapat hindi lamang ito verbal para maging opisyal habang sapat na sa ating mga Asyano ang palabra de honor at kung minsan insult pang magpasulat.Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan. Ano ang nais ipakita ng ganitong pananaw sa “sibilisasyon” ng mga Kastila? Pahiwatig: Sibilisasyon ay kolonisasyon Pagbabagong Pulitikal Datu/Rajah – ginawang gobernadorcillo at cabeza de barangay (pueblo/ barangay). Pahiwatig: Relasyon ng datu sa mga katutubo nagbago. Halos ang prayle o ang alcalde mayor lamang ang nasa probinsya. H’wag kalimutan ang papel ng mga Intsik sa ekonomiya ng Pil. Reduccion/ Reducir     Pagpapalipat ng tirahan ng mga katutubo sa isang pamayanang may kaayusang kolonyal – pueblo (may simbahan, plaza complex, municipio). Pahiwatig: Maaaring nabago ang pisikal na anyo sa pueblo ngunit ang buod at batayan nito ay ang katutubong kultura pa rin. Pahiwatig: Wala ang ganitong prinsipyo sa ibang pinuno na tumanggap sa mga dayuhan bilang mga kaibigan at bagong kapatid. Paano naiiba ang ginawang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas sa ginawang pananakop ng ibang Europeo sa Timog-Silangang Asya? Ano ang pakahulugan ng mga Espanyol sa “sibilisasyon”? Paano isinakatuparan ng mga Espanyol ang hangarin nilang “sibilisahin” ang mga tao rito? “sibilisasyon” ibinahagi (paninirahan sa pueblo (reduccion),pagpasailalim sa Hari ng España, maging Kristiyano).  Binigyan ng mga pabuya: mga lupain (encomienda), suporta ng Kastila laban sa kanilang kaaway at mga pamagat/ titulo. Nakatuon lamang sa Kalakal Galleon kaya nakakumpol ang mga Kastila sa Maynila.

dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-35dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-55dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-57dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-70

Buo ang loob, handang magbuwis ng buhay alang-alang sa kalayaan ng kanyang nasasakupan.       Bandala – sapilitang pagbibili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga katutubo sa napakamurang halaga.  Paglalagom   Sa pagsakop ng mga Español, nais nilang baguhin ang pagkatao mismo ng mga katutubo: kailangan nilang tumira sa pueblo, tanggapin ang pamamahalang Español, at maging Kristiyano.

Ang pagbubukas ng noong 1869 ay nagpaikli ng panahon ng paglalayag patungong Espanya.

Naging sanhi ito ng pagdami ng mga ilustrado na naging kasama ng mgacreoles, isang mataas na antas ng mga Pilipino, sapagkat maraming mga kabataang Pilipino ang nakapag-aral sa . Naging ng Kilusang Propaganda ang pagbabalik ng representasyon ng Pilipinas sa Kongreso ng Espanya (), ilang reporma at hindi nagtagal, ang kalayaan ng bansa.

ANG PAGDATING NG MGA ESPANYOL SA KAPULUAN Mga Dahilan ng Pagdating:       Pagbagsak ng Piyudalismo sa Europa Renaissance (Machiavelli, patag vs. Binaklas ng estratehiyang ito ang pag-uugnayan ng mga datu sa isa’t isa at sa kanilang mga sakop.

bilog ang mundo, paggamit ng compass at mapa) Merkantilismo Pampalasa at mga mapagkukunang yaman Relihiyon (Katolisismo-Kristiyanismo vs Islam) Kapangyarihan Ang Encuentro sa Mactan Lapu-lapu tinalo si Magallanes! Hindi nagpasakop, hindi nakipagsanduguan kay Magallanes.

Leave a Reply